یک روز دیگر

چرا نمی‌دوی؟
کمی عجله کن.
فردا هم شاید کسی نباشد در انتظار رسیدنت
اما بد نیست که بدوی!
شاید کسی همزمان برسد با تو
و با هم برای دویدن هر روزه گپی بزنید
و شاید با هم به آخر خط برسید
بد نیست…
باور کن!

دیدگاهتان را بنویسید