دری وری از در و دیوار

هر چی ماسه‌ها رو می‌کَنم پیداش نمی‌کُنم. یادمه همین جاها چالش کرده بودم. سال بیست و هشت بود یا هشتاد و دو؟ باید همین جاها باشه. اون چاله هم مثل همین یکی سیاه بود. کنارش هم هزار تا مرغ دریایی بود. تو یادت نیست نوار «یکی بود یکی نبود» رو کجا چالش کرده بودم اون دفعه که به دنیا اومدم؟ آخه خیلی دوره… یادم نمیاد. اگه خبری شد به آسمون سوم زنگ بزن.شام اونجا دعوتم.

دیدگاهتان را بنویسید