رفتن به نوشته‌ها

برای یک دوست پاشکسته که همیشه نق می‌زند

تو چقدر شکننده‌ای…
چیپس عزیز!

منتشر شده در مينی‌مال