رفتن به نوشته‌ها

Rojan

فقط بلد بود هوار بکشه. گوشش هم بدهکار نبود. به هزار زبون حرف می‌زد و هزار جور لهجه داشت…
دیروز حنجره‌ش جر خورد. از بس جیغ زد به سبک مایکل!
بیچاره اسپیکر بی‌زبون من!

منتشر شده در مينی‌مال