رفتن به نوشته‌ها

اوهام یک ذهن خالی از شراب

خیلی فاصله است لابد
میان واژگونه‌های ذهنی پانزده‌ساله
تا توهمات سی سالگی
آنگاه که عاشق زنی می‌شود
در پایکوبی شبانه
و یک شبه
پانزده سال دیگر را طی می‌کند.

منتشر شده در شعر