می نی نمالی

– مردم از بس که زندگی کردم!
– یخ کنی بی‌نمک!
– خب پس اینو گوش کن: زن گوله، سگ توله!
– (قیافه یه چیزی تو مایه‌های حالت تهوع)
– به نظر تو برای قورباغه فرق داره که اسمش با کدوم غ یا ق نوشته بشه؟
– بابا فیلســــــــــــوف!
– مرا دریاب من خوبم، بلاگم را نمی‌روبم، ز بیکاری ته جوبم، مثال دسته گوشکوبم!
(در این لحظه صدای کتک خوردن نگارنده به گوش می‌رسد و استعدادش توسط جمع کثیری از تولیدکنندگان یخچال منکوب می‌شود).

دیدگاهتان را بنویسید