آب‌نبات قرمز ترش

من یک آب‌نبات قرمز ترش داشتم
توی اتاقم
من یک خرس کوچک چاق داشتم
که گوشش قهوه‌ای بود
آب‌نباتم اما امشب دیگر نیست
خرسم هم…
بیچاره
گناهی نداشت
او فقط کاموا می‌خورد!

دیدگاهتان را بنویسید