ریاضیات منطقی

۱- اتوبوس‌های شرکت واحد عوض شدند.
۲- میله‌ی جداکننده قسمت بانوان از آقایان برداشته شد.
۳- کپسول آتش‌نشانی به کنار صندلی راننده اضافه شد.
نتیجه‌گیری: دختر و پسر مثل پنبه و آتیش هستند!

دیدگاهتان را بنویسید