دور باطل

برای تفریح کردن باید پول داشت…
برای پول داشتن باید کار کرد…
برای کار کردن باید وقت داشت…
برای وقت داشتن نباید تفریح کرد!
یه دایره بسته‌ست نه؟ شاید هم یه جور بیضی. فقط با این تفاوت که مقدار خروجی هر مرحله با ورودی مرحله بعد تناسب نداره. اون وقته که آدم با وجود این پارادوکس ممکنه گه‌گیجه عمیقی بگیره. اون وقته که ممکنه ساعت دو شب زیرسیگاریت رو به جای خالی کردن توی سطل زباله، خالی کنی توی ظرف ماست و حسابی به تضاد رنگ سیاه و سفید بخندی. اون وقته که بعید نیست توی لذت گوش کردن یه موسیقی قشنگ عبری پشه‌های دور و برت رو، روی مونیتور به شکل مگسک ماوس ببینی.

دیدگاهتان را بنویسید