حسادت

این روزها حتی به گربه روی حصار هم حسودیم می‌شود. شکمی دارد که خیلی راحت پرش می‌کند. تمام زمین ملک شخصی اوست و گاهی چنان نگاهت می‌کند که نمی‌توانی بگویی تو را برای زندگیت به تمسخر نگرفته.

دیدگاهتان را بنویسید