پاییز در راه

می‌دونی چیه؟ فصل واقعاً داره عوض می‌شه نه اسماً. اینو می‌شه از لباس‌های تا‌به‌تای مردم فهمید. از اینکه بعضی‌هاشون پولوور پوشیدن و بعضی‌ها هنوز از لباس آستین‌کوتاه دل نمی‌کنن. از روپوش مدرسه بچه‌ها. از بوی حلیم. از لرز سر شب. از سرماخوردگی‌های بروبچه‌ها. از افسردگی‌های مختص فصل پاییز. ترافیک سنگین تهرون که این روزها سنگین‌تر هم می‌شه. روزهایی که زودتر از همیشه می‌رن و شب‌هایی که زودتر از همیشه می‌رسن. یه چیز دیگه هم هست. لباسای رنگارنگ و جورواجور که همیشه توی نیمه دوم سال ویترین بوتیک‌ها رو متنوع می‌کنه. این یکی واقعاً دوست‌داشتنیه. نیست؟

دیدگاهتان را بنویسید