گورخرانه‌ها

اگه تو هم یه گورخر خال خالی بودی و هیچ‌کی نمی‌شناختت…
اگه تو هم آخرین بازمانده نسلی بودی که منقرض شده بود…
حتما تو هم مثل من افسرده می‌شدی عزیز من!
– گورخرانه‌ها، جلد پنجم، فصل سوم، صفحه ۴۱

دیدگاهتان را بنویسید