کجام من؟

جریان خاصی که نیست. خیلی وقته که از ترکیه برگشتم. بعدش هم رفتم شمال و از وقتی که اومدم گرفتار یک سری کارای جالب و خوب خوب هستم که بعدا نتیجه می ده. به زودی سر و کلم بیشتر پیدا می شه اینورا!

دیدگاهتان را بنویسید