شمارش آرا

یه تعداد از دوستام ناظر وزارت کشور روی صندوق‌های رأی هستن. بیشتر در حوزه‌های میدون شوش، خیابون قزوین و آذربایجان. گزارش‌هایی که تا حالا برام فرستادن نشون‌دهنده این هست که بیشتر آرا تا حالا به نفع احمدی‌نژاد ریخته شده. یکی از دوستان می‌گفت که از هر ۲۰ رأی تقریباً ۱۹ تا به نفع احمدی‌نژاد واریز می‌شه!
خدا به خیر بگذرونه!
اخبار و لینک‌های مربوط:
۱- از حوزه چهار راه لشگر خبر دادن که یه کمی اوضاع اونجا بهتره. اما روی هم رفته تعریفی نداره. (ساعت ۱۴ جمعه)
۲- مجموعه مشاهدات مردم از دور دوم انتخابات در سایت بی بی سی
۳- گزارش شرق آنلاین از نتایج انتخابات (بر طبق این گزارش‌ها هاشمی از احمدی‌نژاد جلو است – ساعت ۰۰:۱۵ شنبه است)
۴- احمدی‌نژاد ۰۴/۵۹، هاشمی ۴۲/۳۸ (خبرگزاری فارس – ساعت ۱:۰۷ شنبه)
۵- دکتر محمود احمدی‌نژاد حائز اکثریت آراء شد. (خبرگزاری ایسنا- ساعت ۱:۱۸ شنبه)
۶- بر اساس آخرین نتایج غیررسمی محمود احمدی‌نژاد پیش است. (خبرگزاری ایرنا – ساعت ۱:۳۰ شنبه)
۷- احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور ایران شد. (خبرگزاری فارس – ساعت ۲:۱۰ شنبه)
۸- اخبار غیر رسمی از شورای نگهبان: از مجموع ۱۳ میلیون، ۹ میلیون احمدی‌نژاد، ۴ میلیون هاشمی (آمار تقریبی تا ۲:۱۵ شنبه)
۹- اخبار غیر رسمی از وزارت کشور: ۲۷۶۰۰۰ احمدی‌نژاد، ۲۵۶۰۰۰ هاشمی (آمار تقریبی تا ۲:۱۵ شنبه)
۱۰- اخبار غیر رسمی از شورای نگهبان: از مجموع ۲۵ میلیون، ۱۵ میلیون احمدی‌نژاد، ۱۰ میلیون هاشمی (آمار تقریبی تا ۳:۲۰ شنبه)
۱۱- اخبار رسمی وزارت کشور: از مجموع ۲۷٫۴۵۶٫۲۷۵ رأی، ۱۶٫۹۹۱٫۴۴۵ رأی احمدی‌نژاد، ۹٫۸۱۸٫۲۱۹ رأی هاشمی (سایت وزارت کشور – ساعت ۱۱ شنبه)
۱۲- موج گسترده مهاجرت از کشور

دیدگاهتان را بنویسید