اینجا LA صدای ما را از رادیو پیام می‌شنوید!

آقا جان این رادیو پیام رسماً دیوانه شده!
این روزها از ویگن و فرامرز اصلانی هم موزیک پخش می‌کنن. به نظرتون اتفاقی افتاده؟
تکمیل: نه بابا تلویریون هم قاط زده رسما. کانال دو امشب فیلم فرار به سوی پیروزی رو نشون داد. یه جاهاییش رو هم که خانومه سلویستر استالونه رو یه نموره می‌بوسید، سانسور نکرد!

دیدگاهتان را بنویسید