هویجوری

۱- همه مردان رئیس جمهور. لینک
بیت:
ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری
۲- دلتا گلوبال برنده مناقصه فیلترینگ متمرکز در ایران. لینک
بیت:
گفتم که بر خیالت راه نظر ببندم
گفتا که شبرو است او از راه دیگر آید
۳- عرب‌ها بادگیر ایرانی را هم دزدیدند. لینک
ضرب‌المثل:
دزدی که نسیم را بدزدد، دزد است.
۴- شش مسؤول زندان، استاندار شدند. لینک
بیت:
ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد
در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

دیدگاهتان را بنویسید