چرا ریسک می‌کنی ببم؟

رادیو جوان / جوانی آزاد- چیزه. اینه. وقتی قراره در دکونت رو تخته کنن، چرا ریسک می‌کنی با آدم‌های ناباب توی دکونت حرف می‌زنی؟ وقتی زورت نمی‌رسه که بلند کنی این وزنه‌ها ر.، خب چرا ریسک می‌کنی یخچال و فریزر می‌ذاری رو کولت که ریسک کمر بگیری؟
وقتی می‌بینی اوضاع قمر در عقربه، هوا پسه، قراره بارون بیاد، عزیزم، قربونت برم، جیگر. چرا ریسک می‌کنی با صندل و آستین کوتاه می‌ری تو خیابون که خیس شی؟
وقتی که یک سال وقت داری برای درس خوندنت که بری دانشگاه، اون وقت دلت نمی‌خواد که سختی بکشی و دوس داری بهت خوش بگذره و همه‌ش وقت‌گذرونی می‌کنی. خب؟ درس نمی‌خونی، عوضش همه سریال‌های تلویزیون رو نگاه می‌کنی. داری ریسک می‌کنی دیگه. می‌گی نه؟ خب دیگه چرا می‌شینی هر چی فوتباله نگاه می‌کنی؟ اشکالی نداره حالا. اما دیگه چرا لیگ برتر رو فقط نمی‌بینی؟ دسته یک و دو رو دیگه ول کن. به اونا دیگه چی کار داری ببم؟ ریسک نیست یعنی؟ دیگه چرا با دوستات می‌ری بیرون؟ ممونی رو دیگه بی‌خیال. یه ماه مونده به کنکور می‌ری سراغ اللی تللی. عجب رویی داری. دیگه شرکت کردن تو کنکور ریسکه خب. چرا ریسک می‌کنی آبروت رو به خطر می‌ندازی ببم؟

دیدگاهتان را بنویسید