فناوری اطلاعات

در ابتدای هزاره ‌سوم، صنعت فناوری اطلاعات در جهان محور دگرگونی و توسعه قرار گرفته است. مطابق منشوری که هشت کشور صنعتی جهان در اوکیناوا به امضا رساندند، فناوری اطلاعات به عنوان محور حیاتی توسعه و رشد در جوامع بشری قرار گرفته و مطابق گزارش صندوق توسعه سازمان ملل متحد تنها راه کاهش فقر در جهان است. با تمام این مسائل، بدیهی‌ست که به دنبال مفهومی برای این واژگان باشیم.
فناوری اطلاعات چیست؟
فناوری اطلاعات چیست؟ این سوؤالی هست که بیشتر مردم می‌پرسند. با توجه به اصطلاحاتی که این روزها به سرعت در فرهنگ‌مان جای خود را باز می‌کنند و مردم در محیط اطرافشان با آن‌ها برخورد می‌کنند روز به روز به درک این اصطلاح بیشتر ترغیب می‌شوند.

ادامه