چگونه وبلاگمان را برای خوانندگان مفیدتر کنیم؟

ممکن است که شما برای مهارت بیشتر در نویسندگی وبلاگ می‌نویسید یا این که قصدتان این است که اطلاعاتی را برای چند نفر محدود از دوستانتان انتقال دهید. در نتیجه می‌توان گفت که شما در کار انتشارات هستید. خوانندگانی دارید که از شما توقع انتشار مطالبی مفید را دارند و دقیقاً همان انتظاری را از شما دارند که از یک بنگاه حرفه‌ای انتشارات.
علوم اطلاعات دو راه را برای نوشته‌ها مشخص می‌نماید که می‌توانند برای خود خوانندگان را حفظ کنند: اول مطالبی که اطلاع‌رسانی می‌کنند و دیگر مطالبی که سرگرم‌کننده هستند. بیشتر روزنامه‌ها و مجلات مطالبی دارند که هر دو دسته فوق را پوشش می‌دهند. اگر کسی مطلبی را با عنوان «چگونه از جهان محافظت کنیم» از من بخواند، تصدیق خواهد کرد که من تخصصی در نوشتن مطالب سرگرم‌کننده ندارم. من آموزش درباره این که «چگونه یک وبلاگ سرگرم‌کننده بنویسیم» را کنار می گذارم و به دسته وبلاگهایی می‌پردازم که اطلاع‌رسانی می‌کنند. (معهذا شک ندارم که مطالب سرگرم‌کننده یک جزء مهم از ستون‌های جراید و وبلاگ‌ها هستند که جایگاه خود را دارند.)

ادامه