پهنای باند محدود و زیردامنه فارسی گوگل

با سرویس «صفحات گوگل» یا GooglePages آشنایی که دارید؟ این نمونه صفحه من در گوگل است که از این سرویس استفاده کرده. اما من نمی‌دانستم که فضای ۱۰۰ مگابایتی‌ای که گوگل در اختیار هر کاربر قرار می‌دهد، محدودیت پهنای باند دارد. در واقع توضیحی که در صفحه ویکی‌پدیای این سیستم نوشته شده است، هم این موضوع نامحدود بودن پهنای باند را تأیید می‌کرد:

Although Google Page Creator offers 100 megabytes of storage, the bandwidth limit is unknown.

اما در صفحات راهنمای گوگل نوشته شده که این محدودیت وجود دارد.
حالا هم وقتی برای دریافت یک فایل صوتی به این صفحه مراجعه کردم، با پیام اتمام پهنای باند مواجه شدم. پس برایم اثبات شد که صفحات گوگل محدودیت پهنای باند دارند البته محدودیت را روی یک فایل خاص اعمال می‌کنند نه تمام صفحه. این هم پیامش:

The bandwidth or page view limit for this site has been exceeded and the page cannot be viewed at this time. Once the site is below the limit, it will once again begin serving as normal.

ادامه