عجیب‌ترین و پیچیده‌ترین میدان دنیا

Swindon's Magic Roundaboutدر میان تمام جاده‌های دنیا، تعدادی خیابان متفاوت وجود دارد که حتی می‌توانند توریست‌های زیادی را به سوی خود جلب کنند. حتی اگر طولانی‌ترین، باریک‌ترین، پهن‌ترین، شیب‌دارترین و پیچ‌دارترین آنها را در نظر نگیریم، می‌رسیم به پیچیده‌ترین بخش از یک خیابان که در اسویندون انگلستان قرار دارد. راست به چپ بودن رفت و آمد در انگلستان به اندازه کافی پیچیده هست. حالا اگر به این تصویر نگاه کنید متوجه می‌شوید که با ترکیبی از پنج میدانچه دور یک میدان بزرگ مواجه هستید که به Swindon’s Magic Roundabout معروف است و به خاطر عجیب بودنش مسیرهای گوناگونی برای گذر از آن پیشنهاد می‌شود. خط‌چین قرمز مسیر توریستی برای یک دور خود گشتن حسابی در میدان و خط‌چین زرد یک راه کوتاه برای ورود و خروج ماشین‌ها را نشان می‌دهد.
یک همچین چیز جالبی نمونه‌هایی دیگر هم دارد. در هرت‌فوردشایر، کالچستر و باکینگ همپشایر هم می‌توانید آنها را ببینید.