تصویر روی جلد شماره ۲۶ نشریه زنستان

هیچ آداب و ترتیبی مجو – هر چه می‌خواهد دل تنگت بگو
پ.ن: دوستان عزیز ما در نشریه الکترونیک زنستان اشتباه می‌کنند. با این روشی که پیش گرفته‌اند حمایت بخش بزرگی از دوستانشان را از دست خواهند داد. انتخاب یک عکس مناسب، مصداق کامل ژورنالیسم حرفه‌ای و نشان‌دهنده مدیریت صحیح است. عکس بالا که تصویری از یک تئاتر است و با اضافه کردن مقداری علف و گل و گیاه مردان را در هیأت چارپایان علفخوار نشان می‌دهد، نه تنها کمکی به تقبیح ازدواج موقت نخواهد کرد، بلکه باعث خواهد شد تا مردان معتقد به برابری جنسیتی زنان و مردان نیز منتقد تفکری شوند که در پس چنین تصاویری نهفته است.
تصاویری که گویا با آرای جمعی تحریریه این نشریه به عنوان عکس روی جلد انتخاب می‌شود، قرار است واقعیت را به چشم خوانندگانش نمایان کند. این واقعیت، چارپا بودن مردان است؟ به گمان من این تصویر تنها می تواند به تخریب جنبش زنان کمک و در بهترین حالت دل تعدادی از زنان ستم‌دیده را خنک کند و در غیر، چیزی جز پایین آوردن شأن نشریه در حد یک وبلاگ طنز نخواهد بود. این تصویر حتی اگر از دیدگاه نقشی که برای مردان در ازدواج موقت در نظر گرفته شده، دیده شود، مذموم خواهد بود. این نقش را مردان انتخاب نکرده‌اند. این نقش را تئوری‌پردازان ازدواج موقت در نظر گرفته‌اند. به راستی فکر کرده‌اید کار شما به مثابه این می‌ماند که کاراکتری از کشور ایران بکشند که در حال انجام عملی شنیع است و به هنگام اعتراض بگویند منظور ما آن دسته از ایرانیانی هستند که فلان می‌کنند نه همه.
این را به عنوان یک مخالف ازدواج موقت می‌پرسم. شما از کدام جایگاه و مقام بخشی از انسان‌ها را از جایگاه انسانی حذف می‌کنید و به مقام حیوان تنزل می‌دهید؟ در مقام خدا که ننشسته‌اید؟
به شخصه تا زمانی که این تصویر از سایت زنستان حذف نشود و به اشتباه خود اعتراف نکنید، به هیچ یک از اخبار شما لینک نخواهم داد. اعتبار زنستان برای من از یک نشریه عدالت‌طلب تا سطح یک وبلاگ طنز جنجالی پایین آمد مگر آن که در آینده خلافش را ثابت کنید.

ادامه