کنکور آزمایشی کیمیا

Kimiaعلی مشاطان را با نرم‌افزارهایش مانند روبوت یاهو «رویا» و ابزار مسنجر مانند استفاده همزمان از چند ID در یاهو مسنجر می‌شناسیم.
علی این بار یک برنامه جالب نوشته. این بسته نرم‌افزاری که با نام «کیمیا» تولید شده، کنکور آزمایشی برگزار می‌کند. او در توضیح این برنامه می‌گوید هدف کیمیا فراهم آوردن شرایط کنکور آزمایشی در محیط اینترنت بوده و دانش‌آموز می‌تواند توسط این مجموعه به آسانی با دیگر دانش‌آموزان به طور همزمان به رقابت بپردازد و علاوه بر تقویت خود از رتبه (نسبی) خود نسبت به دیگر دانش‌آموزان مطلع شود. همچنین دانش‌آموز می‌تواند برای سنجش توانایی‌های خود در کنکورهای غیرهمزمان هم شرکت کند.
امکانات این مجموعه به این شرح است:
– برگزاری کنکور هم‌زمان و غیرهمزمان.
– برگزاری هم‌زمان آزمون در سراسر کشور هم‌زمان با تهران. (با ساعت گرینویچ)
– برگزاری آزمون توسط نرم‌افزار کیمیا.
– دریافت آزمون‌ها از طریق نرم‌افزار کیمیا.
– امکان قطع ارتباط از اینترنت در حین برگزاری آزمون.
– مجزا کردن زمان ارائه سؤالات عمومی و اختصاصی همانند کنکور واقعی.
– صدور کارنامه در پایان هر آزمون که شامل درصد هر درس، مدت برگزاری، تراز و نمره کل است.
– تعیین رتبه به شرکت‌کنندگان در آزمون.

ادامه