کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان بم

لینک‌های مفید:
۱- برای کمک در آمریکا:
مؤسسه Mercy Corps
The National Iranian American Council
– واشنگتن، نشنال بانک، حساب دفتر حفاظت از منافع ایران، شماره حساب ۱۷۱۲۲۹۴۴
۲- برای کمک در آلمان:
صلیب سرخ آلمان
DRK
Bank für Sozialwirtschaft
Bankleitzahl 370 20 500
Kontonummer 41 41 41
یونیسف شعبه آلمان
Spendenhotline: 0137/300 000
Spendenkonto 300.000
Sozialbank Köln
BLZ 370 205 00
Stichwort: Erdbeben Iran
– بانک ملی هامبورگ، شماره حساب ۲۲۱۹۹۱۲۰۰۷، کد ۲۰۲۱۰۲۰۰۰
HOLZBRUECKE 2
۲۰۴۵۹ Hamburg
P.O.BOX 112129
Tel. (0049-40) 360000
Tlx. 211301-216339 MI D
Fax. (0049-40) 36000236
– بانک صادرات هامبورگ، شماره حساب ۶۸۶۸۳۲۰۰، کد ۲۰۲۱۰۳۰۰
Zweigniederlassung Hamburg
Deichstrasse 11
P.O BOX 112227
۲۰۴۵۹ Hamburg Germany
دویچه بانک برلین، شماره حساب ۲۳۵۲۵۰۸، کد ۱۰۰۷۰۰۰۰
۳- برای کمک در انگلیس:
بانک ملی شعبه لندن، شماره حساب ۲۲۲۲۱۰۰۰۱۷۰۰۲
۴ Moorgate,
London EC2R 6AL
United Kingdom
Tel. (0044-207) 6003636
GEN. Tlx. 884145-883313-15
(F. E. DEPT. 888424) BANMEL G
Fax. (0044-207) 7962104-7962152
۴- برای کمک در فرانسه:
– بانک ملی شعبه پاریس، شماره حساب ۳۲۰۰۰۰۰۰۱۱
۴۳ Ave. Montaigne,
۷۵۰۰۸ Paris
Tel. (0033-1) 47237857
Tlx. 641506-641651 MELBAN F
Fax. (0033-1) 47207124
۵- برای کمک در ارمنستان:
– بانک ملت ایروان، شماره حساب ۲۰۸۰۰۰۰۳۶۰۸۶۰۱۰۱
#۶ Amiriyan Str.
P.O.BOX.375010 P/H 24
Yerevan
Repoblic of Armenia
Tel. 581354-151810-581523- 581791-581394
Tlx. 243303 MLTAR AM, 243110 BMYRAM
Fax. 540885
Seift. BKMTAM 22
۶- برای کمک در ترکیه:
– بانک ملت آنکارا، شماره حساب ۲۰۷۵۸
Ziya Gokalp Bulvari No.12,
Kizilay,
Ankara.
Turkey
P.O.Box.791 Kizilay Ankara
Tel. 4354800-2
Tlx. 46915 BMEL TR
Fax. 4321726
Swift. BKMTTRIS 100
– بانک ملت استانبول، شماره حساب ۳۲۰۰
Binbircicek sokak ,
Buyukdere caddesi Levent,
Istanbul,
Turkey
P.O.BOX 67 Levent, Istanbul, Turkey
Tel. 2695820 (10 lines)
Tlx. 26023,26502 MELT TR
Fax. 2846657
Swift. BKMTTRIS
۷- برای کمک در کویت:
بانک الوطنی، شماره حساب ۰۱۲۲۸۴۲۹۷۰۱۶۱/۱۰۱۷
۸- برای کمک در بلژیک:
– ستاد همیاری با مردم بم در بروکسل
۴۹ Rue Général Henry
۱۰۴۰ Etterbeek
Bruxelles
Tel. 0474551832- 0475716925
۹- برای کمک در کانادا:
صلیب سرخ کانادا
۱۰- جمعیت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر
۱۱- حساب ارزی هلال احمر ایران
۱۲- RelifeInternational
لطفاً در صورت اطلاع از مراکز جمع‌آوری کمک در کشورهای دیگر، اطلاع دهید تا به لیست فوق اضافه شوند.