نمایشگر شماره تلفن

خلاصه سرویس ویژه نمایشگر خطوط موبایل برای همه راه‌اندازی شد. موبایل من از امروز شماره همه کسانی رو که از موبایلشون به من زنگ می‌زنن نشون می‌ده. چیز خیلی خوبیه اما من فکر می‌کنم کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه هست. و گر نه توی این مملکت هیچ کاری مفتی نمی‌شه.