اوضاع این روزهای ما ال آمار

این یک ویدئوی تقریباً ۵ دقیقه‌ای است برای این که هر کسی را در این روزها متوجه اطرافش کند. ما این روزها میان فیدها و وبلاگ‌ها و ویدئوهای آنلاین گرفتاریم. خواندن اخبار و دیدن تلویزیون و وصف حالمان را با توییتر پشت این دستگاه نیم‌وجبی‌مان انچام می‌دهیم. کامپیوتر یا موبایل یا لپ‌تاپ دیگر فرق ندارد. مهم این است که اگر از شما بپرسم چقدر از وقتتان را پای اینترنت و کامپیوترتان می‌گذارنید، احتمالاً می‌گویید خیلی! حالا برای این که حساب و کتاب این خیلی و خیلی از خیلی‌های دیگر دستتان بیاید، واجب عینی است بر شما تا این ویدئو را ببینید و حساب کار دستتان بیاید. صبر پیشه کنید و ویدئو را تا آخر ببینید که الله مع الصابرین. اعتراف می‌کنم لازم است تا گاهی ویدئو را به حالت توقف یا پاوز ببرید و گاهی هم لازم است تا ویدئو را چند بار ببینید حتی!