; دروغ سیزده – عصیان
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.