گزارش ویدئویی از آخرین نمایش بهرام بیضایی

چند وقت پیش درباره کانال‌های یوتیوبی در مطلبی با عنوان «ویدئوهای دختری به نام مگی‌بن» نوشتم و جای کانال‌های ایرانی و تولید برنامه‌های خانگی ویدئویی را خالی کردم. حالا دوست عزیزم ساسان پیروز اولین ویدئو از مجله تصویری اینترنتی‌اش به نام «تماشا» را در یوتیوب گذاشته که گزارشی است از آخرین نمایش بهرام بیضایی «افرا، یا روز می‌گذرد». دیدنش را به شما توصیه می‌کنم و لینک دادنش را ایضاً که موجب خیر است در دنیای آی‌تی ایرانی. خود ساسان این گزارش را تقدیم کرده است به ایرانیان خارج از کشور و آنها که نتوانستند این نمایش را ببینند.