المداخل الورودی فی المسائل النورهودی

۱- این کاراگاه ناواروی عزیز گذشته از این که دختر خیلی نانازی داره، بعضی وقتا یه حرفای خیلی قشنگی میزنه. از جمله اینی که این بار گفت: «قانون برای مردم وضع شده، نه علیه مردم!».
۲- یکی از وسایل بسیار کاربردی و مفید برای خانوم‌های مسافر، همانا آینه آرایش برای دید زدن ردیف‌های عقب اتوبوسه.
۳- متأسفانه باید از این تریبون اعلام کنم که بسیاری از آدم‌ها افراد جنس مقابل خودشون رو بصورت اندام‌هایی(!) می‌بینند که انسان‌هایی بهشون چسبیدن.
۴- این هم یه ترکیب جدید: چادر سیاه، کلاه آفتابگیر، کفش پاشنه‌بلند بدون جوراب، شلوار جین، ناخن مانیکور شده، عینک آفتابی، با سس فیس و افاده!
۵- یه کمی بسیار بده که آدم سه روز بره شهرشو هیچ کدوم دوستاشو نبینه. اون هم به دلیل واهی ازدواج رفقا. نامردا!