آرزوهای گم‌شده

آرزوهای گم‌شده یک فیلم کوتاه نیست. یک اسلایدشو نیست. یک روایت است. ساده و صمیمی. از نگین نصیری.

پ.ن: متأسفانه صدای ویدئو پایین است و امیدوارم که اصلاح بشود.