چت

خب خلاصه امروز برای گردون یه صفحه چت متنی Text Chat گذاشتم. قبلاً هم که چت سه بعدی Tree-D Chat گذاشته بودم. احتمالاً فردا هم صفحه اولیه آشپزی آنلاین رو اضافه کنم که دستپخت گیس گلابه. چه شـــــــــــود!