چارلی چاپلین و لوگوی گوگل

گوگل به عنوان یک صد و بیست و دومین سال تولد چارلی چاپلین، لوگوی خودش رو تغییر داد و در صفحه گوگل ویدئویی می‌بینید از چارلی چاپلین در حالی که روزنامه گوگل رو می‌خونه. یک فیلم کوتاه با همان شیوه ساخت چارلی چاپلین و با جلوه‌های تصویری همون زمان که جاهای مختلفش لوگوی گوگل رو هم می‌بینید. این ویدئو رو می‌تونید از اینجا تماشا کنید. بعد از تماشا هم نتیجه جست‌وجو درباره چارلی چاپلین ظاهر می‌شه.