فیلم کوتاه «سیلی»

احتمالاً بیشتر شما جوکش رو شنیدید که یه روزی یه سرهنگ و یه سرباز یه خانم مسن و یه دختر جوان توی یه کوپه قطار بودن که قطار وارد تونل می‌شه…

این جوک رو چه شنیده باشید چه نه، دیدن این فیلم کوتاه خالی از لطف نیست. «سیلی» کاری از احسان امانی