; عروسک سخنگو – عصیان
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.