گرافیک نوول: مرد مصور، عروسک سخنگو ۱/۲

۱۵ تیر ۱۳۹۰
۱ دقیقه زمان خواندن
40 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.