آنتروپی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۱
2 دقیقه زمان خواندن
32 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.