; آنتروپی – عصیان

آنتروپی

۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۱
2 دقیقه زمان خواندن
6 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.