سنگ، کاغذ، قیچی

۱۱ تیر ۱۳۸۱
۱ دقیقه زمان خواندن
23 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.