شبکه فارسی وان با بنیانگزاران افغان آمده است

۹ مرداد ۱۳۸۸
2 دقیقه زمان خواندن
60 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.