دوست بیشتر، صمیمیت کمتر

۱ دی ۱۳۸۸
2 دقیقه زمان خواندن
107 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.