حذف نتایج نژادپرستانه در بینگ

۲۴ مهر ۱۳۹۷
۱ دقیقه زمان خواندن
45 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.