تغییر الگوریتم فیسبوک برای درگذشتگان

۲۵ فروردین ۱۳۹۸
۱ دقیقه زمان خواندن
67 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.