خدا خر رو شناخت شاخش نداد

۱۷ خرداد ۱۳۸۱
2 دقیقه زمان خواندن
36 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.