; خدا خر رو شناخت شاخش نداد – عصیان

خدا خر رو شناخت شاخش نداد

۱۷ خرداد ۱۳۸۱
2 دقیقه زمان خواندن
6 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.