; صبر – عصیان

صبر

۲۳ اسفند ۱۳۸۱
۱ دقیقه زمان خواندن
5 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.