کابل، زندگی در کنار مرگ زندگی می‌کند

۱۴ اسفند ۱۳۹۲
3 دقیقه زمان خواندن
230 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.