Copywrite یا Copyright؟

۶ شهریور ۱۳۸۲
۱ دقیقه زمان خواندن
37 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.