; زمانه را چو نیک بنگری همه پند است – عصیان

زمانه را چو نیک بنگری همه پند است

۲ مهر ۱۳۸۵
2 دقیقه زمان خواندن
3 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.