بیروت، آن طور که واقعاً هست (قسمت دوم)

۱۰ فروردین ۱۳۸۶
2 دقیقه زمان خواندن
138 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.