; از نژادپرستی برای جذب امضاء تا رئیس ایرانی ناسا – عصیان

از نژادپرستی برای جذب امضاء تا رئیس ایرانی ناسا

۲۲ فروردین ۱۳۸۷
3 دقیقه زمان خواندن
66 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.