از نژادپرستی برای جذب امضاء تا رئیس ایرانی ناسا

۲۲ فروردین ۱۳۸۷
3 دقیقه زمان خواندن
465 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.