; «برادر بزرگ» از ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۸ – عصیان

«برادر بزرگ» از ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۸

۵ خرداد ۱۳۸۷
3 دقیقه زمان خواندن
18 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.