هر که این آتش ندارد نیست باد

۵ شهریور ۱۳۸۸
2 دقیقه زمان خواندن
232 بازدید
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.